Veranderende wereld
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs.In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen.Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokkenbij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingenen andere culturen.            

IPC logo                      

Units
IPC is een curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud  tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-thema’s worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn. Deze activiteiten zijn met zorg samengesteld, gebaseerd op recent wetenschappelijk hersenonderzoek. De units worden regelmatig vernieuwd en aangepast aan dea ctualiteit, de taal is kindvriendelijk en ook de bronnen zijn op kinderen afgestemd. Elke unit heeft een vaste structuur, dat geeft duidelijkheid. Iedere groep of leergang behandelt ongeveer vijf units per jaar.

wanden 2

Samenhang tussen vakken
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maarzijn in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in álle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Het curriculum is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’, wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. Dat alles maakt IPC bijzonder.

Wilt u meer weten, dan kunt u naar de website van IPC Nederland via: www.ipc-nederland.nl