Samenwerking met ouders
School en ouders werken samen aan de vorming en ontwikkeling van het kind. De ouders hebben een aantal van hun verantwoordelijkheden overgedragen aan de school. De vorming en ontwikkeling van het kind op school en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is er een goede samenwerking vereist tussen ouders en school. Leerkrachten hebben behoefte aan informatie van de ouders, en omgekeerd kunnen ouders de ontwikkeling en de vorming van hun kind pas goed volgen, als er sprake is van een goede informatie vanuit de school.

Onze school kent 2 oudergeledingen. Dit zijn de ouderwerkgroep (OWG) en de medezeggenschapsraad (MR).
Daarnaast helpen ouders bij een groot aantal werkzaamheden en activiteiten.

                                              Ouders verzorgen oa. de kerstmaaltijd

                 kerst 2016 14