Missie:
De Wegwijzer is een protestants christelijke basisschool waar alle kinderen welkom zijn. Onze identiteit zien wij heel breed. We putten uit de verhalen van de Bijbel en gaan daarover met de kinderen in gesprek. Daarnaast laten we de kinderen ook kennis maken met verschillende levensbeschouwelijke visies en godsdiensten. Hierdoor geven we de kinderen een breed beeld van onze samenleving en helpen we de kinderen om op latere leeftijd een bewuste keuze te kunnen maken.

Waarden en normen hebben wij hoog in ons vaandel staan. We zijn daarom een Kanjerschool geworden. Via deze methode geven we mede handen en voeten aan sociale vaardigheden en omgang. De klas en de school zijn eigenlijk de maatschappij in het klein. In die oefenruimtes leren we van klein tot groot allemaal op dezelfde manier hoe een conflict of ruzie op te lossen, hoe met elkaar te delen, hoe “samen te leven” als voorbereiding op later. We geven kinderen verantwoordelijkheden om te leren die te dragen, om het besef bij te brengen dat we allemaal ons steentje moeten en kunnen bijdragen. Dat we samen verantwoordelijk zijn. Betekenis geven we er ook aan door onze school open te stellen voor iedereen. Ieder kind is welkom.

Visie:

"De Wegwijzer laat je de wereld ontdekken".

In onze visie is “werken aan en naar de toekomst” een belangrijk gegeven. We willen onze kinderen meer bieden dan alleen taal en rekenen. We willen dat leerlingen de wereld op een speelse manier leren ontdekken.

Ons onderwijsaanbod is er op gericht dat diverse zaken in samenhang worden aangeboden. In de kleutergroep werken wij daarom thematisch. Vanaf groep 3 doen we dit via het curriculum van IPC. Binnen onze aanpak is er naast aandacht voor kennis ook veel aandacht voor het aanleren van belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en kritsch denken.

                                                      21st century skills kennisnet slo


Kernwaarden:
Op de Wegwijzer wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden:
- respect: 'jezelf en de ander leren respecteren'
- openheid: 'zeggen wat je doet, en doen wat je zegt'
- verantwoordelijkheid: 'eigen keuzes kunnen maken en verantwoording hiervoor nemen'
- creativiteit: 'denken in oplossingen'
- veiligheid: 'een persoonlijke ontwikkeling, in harmonie met anderen'
- vertrouwen: 'omdat we je kennen en weten wat je kunt'