Welkom in groep 7-8 van De Wegwijzer. Laten we ons even voorstellen.

Onze groep bestaat uit 11 leerlingen in groep 8 en 18 leerlingen in groep 7
Onze leerkracht is juf Stefanie en Juf Sandy is als onderwijsassistente ook betrokken bij de groep. 
Stagaires: Angelus (SPW)

Iedere dag hebben we natuurlijk les op reken- en taalgebied, waarbij we beter worden in dat wat we (nog) lastig vinden. We hebben allemaal een eigen takenlijst waar we iedere dag aan werken, buiten de instructies om. Wanneer het weer het toelaat zullen we zo nu en dan buiten de les organiseren. 

We doen ook veel aan IPC (wereldoriĆ«ntatie) en Kanjertraining. 
Bij de Kanjertraining gaat het vooral om elkaar vertrouwen. Voor de groepsvorming is het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen. Hiervoor doen we verschillende oefeningen en hebben we gesprekken met elkaar. 

Bij IPC komen dit jaar 'Weer en klimaat', 'Opgroeien', 'De wijde wereld', 'Onze plaats in de ruimte' en 'Zo zien zij de wereld'. Een heerlijk divers aanbod waarbij alle leerdoelen aan bod komen. We hopen dat er dit jaar weer uitstapjes mogelijk zijn, zodat we ervaringen kunnen toevoegen aan het leeraanbod. Ook zullen we weer regelmatig (natuur-)technische opdrachten uitvoeren. 

Het ligt in de planning om in juni met elkaar op kamp te gaan, altijd een feest op zich!

Voor de kinderen die wat meer kunnen behappen hebben we extra IPC-taken of andere talen om te oefenen. De hele klas krijgt naast de reguliere Engelse lessen ook Engels in de weektaak. 

Voor informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs kunt u kijken op www.devogids.nl.

We hebben er zin in dit jaar!