Welkom in groep 7-8 van De Wegwijzer. Laten we ons even voorstellen.

Onze groep bestaat uit 6 leerlingen in groep 7 en 9 leerlingen in groep 8
Onze juf: juf Stefanie.

Iedere dag hebben we natuurlijk les op reken- en taalgebied, maar we doen ook veel aan IPC (wereldoriĆ«ntatie) en Kanjertraining. 
Bij de Kanjertraining gaat het vooral om elkaar vertrouwen. Voor de groepsvorming is het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen. Hiervoor doen we verschillende oefeningen en hebben we gesprekken met elkaar. 

Bij IPC komen dit jaar onder andere de globalisering/wereldhandel en de ruimte aan bod. De puberteit en bouwen staan ook op de planning. 

In mei zullen we met elkaar op kamp gaan en eind van het schooljaar doen we traditiegetrouw een musical. 

Voor de kinderen die wat meer kunnen behappen hebben we extra IPC-taken of andere talen om te oefenen. De hele klas krijgt naast de reguliere Engelse lessen ook Engels in de weektaak. 

We hebben er zin in dit jaar!