Welkom in groep 3/4

Wat leuk dat u op onze pagina komt kijken!

We zullen ons even voorstellen. In groep 3/4 zitten 22 kinderen. Er zitten 11 kinderen in groep 3 en 11 kinderen in groep 4. Wij krijgen les van één juf: Juf Wendy. Op maandag en dinsdag loopt juf Sonja stage bij ons in de klas. Daarnaast werken wij ook in groepjes wel eens met onze onderwijsassistent juf Sandy.

Elke dag starten we met stillezen of tutorlezen. Een leerling uit groep 7/8 is dan onze tutor. Na het lezen gaan we schrijven. In groep 3 leren we alle blokletters, in groep 4 leren we de hoofdletters. Na schrijven staat Veilig Leren Lezen en Taal of Spelling op het rooster. De kinderen van groep 3 leren elke week nieuwe woorden en letters lezen en schrijven. Groep 4 is tijdens Taal bezig met verschillende onderwerpen zoals: woordenschat, spreken en luisteren of taalbeschouwing. Dit was wel even wennen hoor maar we doen heel hard ons best en de juf is nu al trots op ons!

Rekenen doen we ook elke dag. Elke dag krijgen we instructie en werken we aan onze weektaak. Op de weektaak staan alle taken die we zelfstandig moeten maken. Dit kunnen taken op de computer zijn maar ook een bladzijde uit een werkboek of het spelen van een spelletje. Het is best pittig zo’n weektaak maar wel heel duidelijk wat we moeten doen.

's Middags doen we de andere vakken zoals begrijpend lezen, muziek, verkeer, de kanjertraining, techniek en werken we aan IPC. Bij IPC werken we met thema's. Binnen deze thema’s doen we verschillende opdrachten maar spelen we ook in de hoeken. Bij elke opdracht zijn we bezig met een doel.

We leren ook Engels. Met de methode ''Groove me'' leren we Engels door het zingen van liedjes, spelen van spelletjes en het voeren van kleine gesprekjes.

Gymmen doen we op maandagochtend en vrijdagmiddag. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken in onze groep!

Liefs groep 3/4 en juf Wendy