Met veel plezier hebben wij gewerkt aan ons thema 'kunst'. 

Als afsluiting organiseren wij een tentoonstelling, die voor iedereen toegankelijk is. 

Wij hebben onze kunst door heel Middenmeer tentoongesteld in de vorm van een kunstroute. 

De route is ongeveer 3 km lang, de route is verkrijgbaar bij Slagerij van 't Riet, Bakkerij Slijkerman of op onze website. 

De kunst is te bekijken van vrijdag 18 feb 15u - maandag 21 feb 15u. 

Wij wensen iedereen die meekijkt naar onze kunst veel plezier op deze route.

Klik hier voor de route 

Het persoonlijke leerdoel dat de komende weken in de groepen centraal staat is feedback: ‘IK KAN TIPS EN TOPS GEVEN EN ONTVANGEN EN WORD BETER IN DE DINGEN DIE IK DOE’.

In iedere groep zijn de doelen op kindniveau zichtbaar, dit wordt aangeven doormiddel van een trap. Het wordt voor kinderen op die manier inzichtelijk waar hun ontwikkeling ligt en vordert. Naast de kennis- en vaardigheidsdoelen binnen de thema’s staan ook persoonlijke doelen centraal.

Techniekmiddag in groep 1 t/m 4! In groepjes werkten de kinderen met de materialen van de techniektorens en met verschillende constructiematerialen. 

De Kinderboekenweek is geopend! Thema van de Kinderboekenweek dit jaar is ‘worden wat je wil’ Op het plein moesten de kinderen op zoek gaan naar verschillende beroepen. Bij elk beroep werd een bijpassend verhaal voorgelezen. De Kinderboekenweek week loopt van 6 oktober t/m 17 oktober.

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken daarbij volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen begrip leren hebben voor elkaar, ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en die van andere mensen.

Naast de kennis- en vaardigheidsdoelen binnen de thema’s staan ook persoonlijke doelen centraal. Het eerste persoonlijke doel waar wij komend schooljaar mee starten is Moraliteit. ‘IK KIES ERVOOR OM DE GOEDE DINGEN TE DOEN’ staat centraal binnen de school. In iedere groep zijn de doelen op kindniveau zichtbaar, dit wordt aangegeven doormiddel van een trap. Het wordt voor kinderen op die manier inzichtelijk waar hun ontwikkeling ligt en vordert.