We hebben heel geslaagde (Engelse!) Podiumkunsten gezien vandaag.

Elke groep bracht iets in de Engelse taal. Groep 1-2 een liedje voor het maken van een rij en een tel- verstopliedje. Groep 3-4 een aantal liedjes over beroepen, groep 5-6 wat traditionele Engelse liedjes met leuke intro's en groep 7-8 bracht in kleine groepjes wat Engelse grappige gedichtjes ten gehore.

Het Engels werd vlot uitgesproken of gezongen en de zaal zat goed vol!

                  

Dinsdag 26 maart hebben we wederom een gastles gehad in groep 7/8. Dit keer kwam er een medewerker van bureau HALT in de klas. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die een vergrijp hebben gepleegd kunnen door de politie doorgestuurd worden naar bureau HALT. Zij krijgen dan leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en ouders. De jongere moet excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Gastles
Tijdens de gastles hebben we met elkaar gesproken over: Wat doet HALT? Wat voor straffen volgen er? Het thema van de les was groepsdruk. Tijdens een experiment hebben we hiermee geoefend. Interessant was om te zien of de kinderen meegingen met de groep of voor hun eigen antwoord kozen. Verder hebben de kinderen een filmpje gezien waarin een praktijkvoorbeeld te zien was hoe onder groepsdruk verkeerde en goede beslissingen genomen kunnen worden.

Test jezelf
De kinderen hebben door middel van het beantwoorden van 5 vragen ervaren of ze wel of niet gevoelig zijn voor groepsdruk. De meeste kinderen hebben het boekje al meegenomen naar huis. Wellicht een mooie gelegenheid om hier met uw zoon of dochter eens over in gesprek te gaan.

                                                             halt 2

Van 25 t/m 29 maart is het de Week van het geld. Het doel van deze themaweek is om leerlingen bewust met geld om te leren gaan. Vandaag hebben de leerlingen van groep 7/8 een gastles gehad over geld. Lars van Hollands Kroon heeft deze gastles in de ochtend verzorgd. Tijdens de les hebben we met elkaar gesproken over welke manieren er zijn om iets te betalen. Naast contant en pin konden de kinderen Tikkie en Bitcoins nog benoemen als betaalmiddel. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over slimme manieren om je pincode te onthouden en contactloos betalen.

Sparen en besparen
In kleine groepjes is er overlegd hoe je kunt sparen en besparen. Hieruit kwamen mooie antwoorden zoals: geen lampen aan laten als het niet nodig is. Hiermee bespaar je energie en zo is het bruggetje naar het huidige IPC thema "Milieu" snel door de leerlingen gelegd. Ook goed nadenken voordat je iets koopt werd veel genoemd.

Al met al een leerzame les!

Woensdag 27 maart zijn er weer podiumkunsten op onze school. Alle kinderen laten hun talenten weer zien. Dit keer staat het thema
''Engels'' centraal. Komt u ook kijken? De podimkunsten worden gehouden in speelzaal 2. De zaal is om 11:30 open en we zullen om 11:45 beginnen.

                                         engels fun

Woensdag 3 april wordt de grote rekendag gehouden. Deze rekendag zal in alle groepen worden gehouden. Het thema van deze dag is
‘uit verhouding ‘. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!