Het team van De Wegwijzer geeft gehoor aan de oproep van de vakbonden om het werk neer te leggen op woensdag 6 november aanstaande. Dit betekent dat de school gesloten is. Alle teamleden maken zich nog steeds grote zorgen over het tekort aan nieuwe leerkrachten, de werkdruk en de achterlopende bekostiging vanuit de rijksoverheid.

Woensdag 16 oktober worden de eerste podiumkunsten van dit schooljaar gehouden. Iedereen is hiervoor weer van harte welkom.De zaal gaat open om 11.30 uur en de podiumkunsten starten om 11.45 uur. Na de podiumkunsten nodigen we iedereen uit om ook nog een rondje te lopen langs alle groepen om te kijken wat de kinderen allemaal hebben gemaakt en gedaan tijdens de kinderboekenweek en het eerste thema van het schooljaar.

Kinderboekenweek 2019 Reis mee voertuigen 759x500

In 2019 staan we stil bij het 10-jarig bestaan van de Brede School in Middenmeer. In 2009 verhuisden de drie basisscholen van Middenmeer (obs De Peppel, rkbs De Titus Brandsma en
pcbs De Wegwijzer) naar dit nieuwe onderkomen. Ook peuterschool Pippeloentje (toen nog peuterspeelzaal), de kinderopvang (nu Smallsteps Meerkids) en de bibliotheek verhuisden mee naar de locatie aan het Pienterpad. Deze straatnaam is gekozen uit de vele inzendingen van de straatnaamwedstrijd die destijds werd uitgeschreven.

Nu, tien jaar later, zijn alle betrokken nog steeds erg blij met de brede school. De directeuren van de drie scholen geven aan tevreden te zijn over de verschillende activiteiten die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Dat zijn bijvoorbeeld de lichtjesavond, Sinterklaas, sportdag/Koningsspelen, goede doelen acties, afstemmen van de gymlessen en de afscheidsmusical van groep 8.

Ondanks de verschillende activiteiten die al jarenlang samen worden gedaan zien de directeuren ook nog volop kansen om de samenwerking verder te versterken. Met name op het gebied van onderwijsinhoud valt veel van elkaar te leren en is er veel kennis om te delen. Een mooi doel om de komende jaren met elkaar verder uit te werken.

Om het 10-jarig bestaan niet in stilte voorbij te laten gaan is er in samenwerking met de bibliotheek een kleurwedstrijd voor de onderbouw en een gedichtenwedstrijd voor de midden- en bovenbouw georganiseerd. De prijswinnaars worden op 8 oktober bekend gemaakt.

Na een lange zomervakantie is De Wegwijzer weer gestart!

IMG 2327  IMG 2331  IMG 2330

Het team van De Wegwijzer wenst iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie. We zien elkaar weer op school op maandag 26 augustus. Tot dan!