Beste ouders/verzorgers,
 
Vanmiddag is er overleg geweest tussen onder andere het ministerie van VWS, de Federatie Medisch Specialisten, het RIVM en de PO Raad. De uitkomst van dit overleg is dat vanaf morgen, maandag 16 maart tot en met 6 april, alle scholen in Nederland de deuren sluiten.
 
Wij volgen de aanwijzing van de overheid en nemen als schoolbestuur onze verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat betekent het volgende voor u en uw kind(eren):
• Alle Kopwerk-Schooltij scholen blijven vanaf maandag 16 maart gesloten.
• Maandag 16 en dinsdag 17 maart zullen wij gebruiken om met onze medewerkers waar mogelijk (digitaal) onderwijs op afstand vorm te geven voor de komende tijd. Via uw school wordt u daarvan verder op de hoogte gehouden.
• Voor kinderen waarvan beide ouders een ‘vitaal beroep’ hebben is opvang mogelijk. U kunt via de school van uw kind(eren) laten weten of u gebruikt maakt van deze opvangmogelijkheid.
De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden en vragen om een continue bezetting om het coronavirus te bestrijden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
• De komende twee dagen gaan we ook gebruiken om in overleg met onze kinderopvangpartners de langere termijn opvang voor kinderen, waarvan de ouders een vitaal beroep hebben, verder te borgen. Deze ‘nood’-opvang is overigens zonder kosten.

Wij realiseren ons dat de impact van deze maatregel erg groot kan zijn voor u. Maar we staan achter de urgentie. Zodra wij u meer kunnen vertellen over de mogelijkheden tot thuisonderwijs en opvang op maat, zullen wij u hierover, via de school berichten. 
 
Tenslotte willen we u bedanken voor uw medewerking en begrip. Daarnaast willen wij onze trots en dankbaarheid uitspreken voor de rust en professionaliteit die alle Kopwerk en Schooltij-medewerkers hebben getoond tijdens deze turbulente dagen.
 
Met vriendelijke groet, 
 Jan Bot en John Deckers College van Bestuur