De kinderen van groep 5/6 hebben een begin gemaakt met de aanplant van het Tiny Forest. De kinderen hebben met zorg heel veel boompjes geplant die nu flink kunnen groeien. Zij hebben een houten labeltje met hun eigen of een zelf verzonnen naam in een door hen uitgekozen boompje gehangen. 

Recentelijk kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. Dit bezoek bestond uit een rondleiding door de school vanuit het perspectief van kinderen, een gesprek met directie en intern begeleider en een afrondend teamgesprek. 

Tijdens dit bezoek werd er ingezoomd op de onderdelen kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog. Hierbij werd gekeken naar de basiskwaliteit (lezen, rekenen en taal) en de eigen kwaliteit. 

De inspectie sprak grote waardering uit over de wijze waarop de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur geborgd is binnen de school en heeft ons op alle onderdelen de waardering GOED gegeven.

Een groot compliment kregen we voor onze werkwijze waarbij we de basiskwaliteit verbinden met eigen ambities en eigen kwaliteitsindicatoren binnen het IPC onderwijs.

Als team zijn we zeer trots op dit resultaat en de waardering voor ons mooie onderwijs!