In onze nieuwsbrief van juni 2020 leest u o.a. informatie over de laatste schooldag, de home editie van de avond4daagse en het vakantierooster. 

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Veel leesplezier!

We zijn blij dat we vanaf 8 juni alle kinderen weer op school mogen verwelkomen. Tot die tijd werken we met halve groepen in combinatie met (t)huiswerk. 

In het nieuwe protocol ''volledige openstelling primair onderwijs'' kunt u lezen welke maatrregelen vanaf 8 juni van toepassing zijn ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. 

Recentelijk kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. Dit bezoek bestond uit een rondleiding door de school vanuit het perspectief van kinderen, een gesprek met directie en intern begeleider en een afrondend teamgesprek. 

Tijdens dit bezoek werd er ingezoomd op de onderdelen kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog. Hierbij werd gekeken naar de basiskwaliteit (lezen, rekenen en taal) en de eigen kwaliteit. 

De inspectie sprak grote waardering uit over de wijze waarop de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur geborgd is binnen de school en heeft ons op alle onderdelen de waardering GOED gegeven.

Een groot compliment kregen we voor onze werkwijze waarbij we de basiskwaliteit verbinden met eigen ambities en eigen kwaliteitsindicatoren binnen het IPC onderwijs.

Als team zijn we zeer trots op dit resultaat en de waardering voor ons mooie onderwijs!

Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen weer open en geven we hele dagen les aan halve groepen. Alle ouders/verzorgers zijn hier op vrijdag 24 april over geinformeerd. 
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan wordt er gewerkt aan thuisonderwijs. 

Nu is het eerst tijd om te genieten van een welverdiende meivakantie en even te ontspannen!

De scholen zullen vooralsnog gesloten blijven t/m de meivakantie. Voor onze school betekent dit een sluiting t/m 10 mei. Tot de meivakantie zullen we onze kinderen (t)huiswerk bieden en dit vanaf afstand begeleiden. 

We wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!