We zijn blij dat we vanaf 8 juni alle kinderen weer op school mogen verwelkomen. Tot die tijd werken we met halve groepen in combinatie met (t)huiswerk. 

In het nieuwe protocol ''volledige openstelling primair onderwijs'' kunt u lezen welke maatrregelen vanaf 8 juni van toepassing zijn ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.