In 2019 staan we stil bij het 10-jarig bestaan van de Brede School in Middenmeer. In 2009 verhuisden de drie basisscholen van Middenmeer (obs De Peppel, rkbs De Titus Brandsma en
pcbs De Wegwijzer) naar dit nieuwe onderkomen. Ook peuterschool Pippeloentje (toen nog peuterspeelzaal), de kinderopvang (nu Smallsteps Meerkids) en de bibliotheek verhuisden mee naar de locatie aan het Pienterpad. Deze straatnaam is gekozen uit de vele inzendingen van de straatnaamwedstrijd die destijds werd uitgeschreven.

Nu, tien jaar later, zijn alle betrokken nog steeds erg blij met de brede school. De directeuren van de drie scholen geven aan tevreden te zijn over de verschillende activiteiten die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Dat zijn bijvoorbeeld de lichtjesavond, Sinterklaas, sportdag/Koningsspelen, goede doelen acties, afstemmen van de gymlessen en de afscheidsmusical van groep 8.

Ondanks de verschillende activiteiten die al jarenlang samen worden gedaan zien de directeuren ook nog volop kansen om de samenwerking verder te versterken. Met name op het gebied van onderwijsinhoud valt veel van elkaar te leren en is er veel kennis om te delen. Een mooi doel om de komende jaren met elkaar verder uit te werken.

Om het 10-jarig bestaan niet in stilte voorbij te laten gaan is er in samenwerking met de bibliotheek een kleurwedstrijd voor de onderbouw en een gedichtenwedstrijd voor de midden- en bovenbouw georganiseerd. De prijswinnaars worden op 8 oktober bekend gemaakt.