Woensdag 12 juni houden de scholen in de Brede School een open dag voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool. 

PROGRAMMA
Start 9.00 uur: gezamenlijke opening door de directeuren van de drie scholen over samenwerking in de brede school.
Van 9.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid om in de klassen te kijke en de school in bedrijf te zien.

Meer informatie vindt u hier