Dinsdag 26 maart hebben we wederom een gastles gehad in groep 7/8. Dit keer kwam er een medewerker van bureau HALT in de klas. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die een vergrijp hebben gepleegd kunnen door de politie doorgestuurd worden naar bureau HALT. Zij krijgen dan leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en ouders. De jongere moet excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag.

Gastles
Tijdens de gastles hebben we met elkaar gesproken over: Wat doet HALT? Wat voor straffen volgen er? Het thema van de les was groepsdruk. Tijdens een experiment hebben we hiermee geoefend. Interessant was om te zien of de kinderen meegingen met de groep of voor hun eigen antwoord kozen. Verder hebben de kinderen een filmpje gezien waarin een praktijkvoorbeeld te zien was hoe onder groepsdruk verkeerde en goede beslissingen genomen kunnen worden.

Test jezelf
De kinderen hebben door middel van het beantwoorden van 5 vragen ervaren of ze wel of niet gevoelig zijn voor groepsdruk. De meeste kinderen hebben het boekje al meegenomen naar huis. Wellicht een mooie gelegenheid om hier met uw zoon of dochter eens over in gesprek te gaan.

                                                             halt 2