Op dinsdag 24 mei gingen de groepen 3 t/m 6 op schoolreis naar AquaZoo. We hadden een leuke, gezellige dag!

         schoolreis 1       schoolreis 11     

Ook dit schooljaar hebben we weer meegedaan aan ''De Grote Rekendag.'' Het thema van dit jaar was: bouwavonturen. Alle groepen gingen op avontuur en natuurlijk aan het bouwen. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen werden de kinderen al bij aankomst op school in het onderwerp meegenomen. Alle meesters en juffen waren op het schoolplein druk aan het werk. Het leek net een echte bouwplaats! Gelukkig hadden ze wel even tijd om op de foto te gaan.

De nadruk tijdens deze dag lag op het nadenken over het bouwen en dit te combineren met wat je met je handen kunt. De kinderen hebben zich kunnen inleven wat het is om een architect of constructeur te zijn. In alle groepen werd dit uitgediept op een manier die past bij de leeftijd.

Zo startte groep 7-8 met een woordzoeker waarin beroemde gebouwen verstopt zaten. In de klas volgde een circuit waarin er met de kisten uit de techniektorens gebouwd werd. Hoe maak je de hoogste mogelijke toren met deze 28 blokjes?  Hoe bouw je een molen met draaiende wieken? Hoe bouw je een stevig huis? Hoe bouw je een stevig paalhuis? 

Ook mochten de kinderen een eigen 'Tiny house' ontwerpen. Dat moest op minimaal 28m2 en maximaal 50m2 komen te staan. Er ontstonden allerlei plattegronden, voor- en zijaanzichten. 

In de kleutergroep startte de dag met het bekijken van allerlei gebouwen op het digibord. Want er zijn heel veel musea in bijzondere gebouwen. Denk maar aan het Guggenheim museum, het Rijksmuseum, Nemo, Salvador Dali museum, het Groninger museum, filmmuseum Eye, het Louvre en de hermitage. De kinderen vonden het gebouw van het Rijksmuseum wel erg mooi. En het Salvador dali museum in Spanje erg grappig met de eieren op het dak.

Na deze start gingen ook de kleuters zelf lekker aan de slag. Er werden muren gebouwd en meetopdrachten uitgevoerd (welk schilderij past in de juiste maat lijst). Een derde groepje kinderen hield zich bezig met het ontwerpen van een tegelvloer.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

rekendag 1          rekendag 3     rekendag 8

Deze toppers hebben vandaag fantastisch gevoetbald tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij CVW in Slootdorp.  In de poulefase werden twee wedstrijden met 1-1 gelijkgespeeld en werd er één wedstrijd verloren (0-3). 

Extra bijzonder is de samenstelling van het team dit jaar. Naast spelers & speelsters van onze eigen school zijn er ook kinderen uit de nieuwkomersklas gevraagd om mee te doen. We zijn heel trots op onze kinderen die die dit initiatief hebben genomen. Een mooi voorbeeld van samenwerking en integratie!

De kinderen uit de nieuwkomersklas zitten maximaal één jaar bij ons op school (in de Brede School) en focussen op het leren van de Nederlandse taal. Daar waar mogelijk ontmoeten de kinderen elkaar en wordt er samen gewerkt en/of gespeeld. Na het jaar in de nieuwkomersklas gaan de kinderen naar een basisschool in hun eigen woonplaats. Soms is dit een school in MIddenmeer, maar dit kan ook elders in de gemeente Hollands Kroon zijn. 

In de wereld van nu is technologie volop aanwezig en niet meer weg te denken. Aannemelijk is dat onze kinderen later een beroep gaan uitoefenen waar technologie een belangrijke rol speelt. In dat kader bezocht groep 7-8 deze week het duurzaamheidslab in Wiringherlant om kennis te maken met technologie, en daar ook actief mee aan de slag te gaan.


Zo werd er o.a. met kleine ozobots een route uitgestippeld, verschillende stop-motionfilmpjes gemaakt, een robot van Lego 'mindstorms' geprogrammeerd en met een VR bril een ritje in de achtbaan gemaakt.

Een hele mooie start van de techniek/technologie-week van de bovenbouw!

Wat is precies het duurzaamheidslab?
Het duurzaamheidslab is een samenwerking tussen het basisonderwijs (PO) in de Wieringermeer en het Wiringherlant (VO) om samen te werken aan een doorgaande leerlijn technologie. Met dank aan Microsoft (een gulle gift), en een eigen bijdrage van de schoolbesturen, is het duurzaamheidslab tot stand gekomen. Maar wat is het nu precies? Kort samengevat is het een volledig op technologie gericht praktijklokaal waar kinderen op een speelse manier technologie ontdekken en ervaren. De belangrijkste doelstelling is om kinderen van de bovenbouw uit het basisonderwijs en de onderbouw uit het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met technologie en technologische ontwikkelingen.

Er is gekozen voor een centrale plek (Wiringherlant) die voor alle basisschoolleerlingen makkelijk toegankelijk is. Op deze manier raken de kinderen al enigszins vertrouwd met het gebouw en zal ook de overstap naar het voortgezet onderwijs minder groot zijn. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat alle materialen gezamenlijk aangeschaft en gebruikt kunnen worden zodat scholen dit niet ieder voor zich hoeven te doen.

In ontwikkeling
Het duurzaamheidslab en de leerlijn zijn nog volop in ontwikkeling. De ervaringen die we nu opdoen worden gebruikt om de leerlijn aan te scherpen en het aanbod, daar waar nodig, aan te vullen. Het streven is dat de kinderen uit groep 7-8 een aantal keer per jaar een bezoek brengen aan het duurzaamheidslab.
De kinderen uit de lagere groepen maken in onze eigen school kennis met technologie door te werken met de bee-bots en door het maken van slow-motionfilmpjes.

Onderstaande foto’s geven een sfeerimpressie van het duurzaamheidslab.

thumbnail b8b0655e 588a 43ec aec5 c0eb8877e851     thumbnail b8b0655e 588a 43ec aec5 c0eb8877e851

Vorige week zijn we begonnen met een nieuw thema. We zijn begonnen met een speurtocht op het plein. In tweetallen, gewapend met een klembord en fotoblad, gingen de kinderen op zoek naar allerlei cirkels op ons plein. Dat zijn er toch nog heel veel hoor! Onze knappe speurneuzen hebben er heel veel gevonden. Na afloop gingen we onze vondsten nog even bespreken in de buitenklas bij het Tiny Forest. Daarna gingen we cirkelkunsten maken in de klas. Want ons nieuwe thema gaat over kunst.