Recentelijk kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. Dit bezoek bestond uit een rondleiding door de school vanuit het perspectief van kinderen, een gesprek met directie en intern begeleider en een afrondend teamgesprek. 

Tijdens dit bezoek werd er ingezoomd op de onderdelen kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog. Hierbij werd gekeken naar de basiskwaliteit (lezen, rekenen en taal) en de eigen kwaliteit. 

De inspectie sprak grote waardering uit over de wijze waarop de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur geborgd is binnen de school en heeft ons op alle onderdelen de waardering GOED gegeven.

Een groot compliment kregen we voor onze werkwijze waarbij we de basiskwaliteit verbinden met eigen ambities en eigen kwaliteitsindicatoren binnen het IPC onderwijs.

Als team zijn we zeer trots op dit resultaat en de waardering voor ons mooie onderwijs!

Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen weer open en geven we hele dagen les aan halve groepen. Alle ouders/verzorgers zijn hier op vrijdag 24 april over geinformeerd. 
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan wordt er gewerkt aan thuisonderwijs. 

Nu is het eerst tijd om te genieten van een welverdiende meivakantie en even te ontspannen!

De scholen zullen vooralsnog gesloten blijven t/m de meivakantie. Voor onze school betekent dit een sluiting t/m 10 mei. Tot de meivakantie zullen we onze kinderen (t)huiswerk bieden en dit vanaf afstand begeleiden. 

We wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Beste ouders/verzorgers,
 
Vanmiddag is er overleg geweest tussen onder andere het ministerie van VWS, de Federatie Medisch Specialisten, het RIVM en de PO Raad. De uitkomst van dit overleg is dat vanaf morgen, maandag 16 maart tot en met 6 april, alle scholen in Nederland de deuren sluiten.
 
Wij volgen de aanwijzing van de overheid en nemen als schoolbestuur onze verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat betekent het volgende voor u en uw kind(eren):
• Alle Kopwerk-Schooltij scholen blijven vanaf maandag 16 maart gesloten.
• Maandag 16 en dinsdag 17 maart zullen wij gebruiken om met onze medewerkers waar mogelijk (digitaal) onderwijs op afstand vorm te geven voor de komende tijd. Via uw school wordt u daarvan verder op de hoogte gehouden.
• Voor kinderen waarvan beide ouders een ‘vitaal beroep’ hebben is opvang mogelijk. U kunt via de school van uw kind(eren) laten weten of u gebruikt maakt van deze opvangmogelijkheid.
De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden en vragen om een continue bezetting om het coronavirus te bestrijden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
• De komende twee dagen gaan we ook gebruiken om in overleg met onze kinderopvangpartners de langere termijn opvang voor kinderen, waarvan de ouders een vitaal beroep hebben, verder te borgen. Deze ‘nood’-opvang is overigens zonder kosten.

Wij realiseren ons dat de impact van deze maatregel erg groot kan zijn voor u. Maar we staan achter de urgentie. Zodra wij u meer kunnen vertellen over de mogelijkheden tot thuisonderwijs en opvang op maat, zullen wij u hierover, via de school berichten. 
 
Tenslotte willen we u bedanken voor uw medewerking en begrip. Daarnaast willen wij onze trots en dankbaarheid uitspreken voor de rust en professionaliteit die alle Kopwerk en Schooltij-medewerkers hebben getoond tijdens deze turbulente dagen.
 
Met vriendelijke groet, 
 Jan Bot en John Deckers College van Bestuur

Eind januari zijn 'de nationale voorleesdagen' er weer. Dit betekent dat in onze groepen deze dagen extra aandacht gegeven worden aan het voorlezen. Zo wordt er door groep 8 in de groepen 1-6 extra voorgelezen. En komt op woensdag 29 januari Burgemeester van Dam bij ons voorlezen! Wij zijn op zoek naar opa's en oma's die het leuk vinden om voor te lezen aan het eind van de dag. Bij iedere groep komt een lijstje te hangen, zodat op elke dag bij elke groep iemand kan intekenen. (27-28 januari om 14.00) (29 januari om 12.15) Bent u als ouder ook enthousiast? U kunt u als reserve-lezer opgeven bij juf Stefanie.