Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden:  

  • een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding)      
  • een aanbod op een andere reguliere school (binnen de scholengroep)
  • een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven wat onze mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Via onderstaande link opent u het ouderrapport van ons SOP.

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school